El Teatre Español

El Teatre Español
El Teatre Español del Paral·lel

Bibliografia

  • Dalmau, Antonio R: El Circo en la vida barcelonesa. Ediciones Llibreria Millà. Barcelona, 1947
  • Cunill, Josep: Elena Jordi. Una reina berguedana a la Cort del Paral·lel. Àmbit de Recerques del Berguedà. Col·lecció Auró. 1999
  • Cunill, Josep: Gran Teatro Español 1892-1935. Fundación Imprimatur-Ajuntament de Barcelona. 2011